Lestarieven

Wijze van aanmelden

Inschrijving is alleen mogelijk door middel van een aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de contactpersonen van de muziekschool of de desbetreffende docent en dient ook bij een van deze personen ingeleverd te worden.

Proeflessen

Alvorens voor een instrument te kiezen, kunnen nieuwe leerlingen,na overleg met de desbetreffende docent, ter kennismaking drie proeflessen van ieder 20 minuten of twee proeflessen van 30 minuten volgen. De kosten hiervan bedragen € 45. Besluit de leerling door te gaan (in hetzelfde lesseizoen), dan betaalt deze in plaats van dit bedrag het normale lestarief, gerekend vanaf de eerste proefles.

Informatie- en inschrijfochtend

Aan het begin en eind van een cursusjaar houdt Muziekschool Woudenberg een informatie- en inschrijfochtend, waarop alle instrumenten kunnen worden beluisterd en bespeeld. Tevens geven de docenten informatie. De inschrijfochtenden in 2019 vinden plaats op zaterdag 29 juni en zaterdag 7 september 2019 van 11.00-12.30 uur in de Catharinakerk in Woudenberg (Willem de Zwijgerlaan 38). Buiten deze ochtenden kunt u natuurlijk altijd mailen of bellen voor informatie of een proefles.