Lestarieven 2019-2020

Lessen

Lesduur

cursusgeld tot 21 jaar

cursusgeld vanaf 21 jaar

Individueel I

20 min per week

€ 551

€ 577

Individueel II

30 min per week

€ 799

€ 838

Individueel III

45 min per week

€ 1.138

€ 1.193

Individueel IV

30 min per 2 weken

€ 430

€ 453

Strippenkaart (5-7 jr)

10 x 20 min

€ 224*

n.v.t.

Strippenkaart (vanaf 8 jr)

10 x 30 min

€ 276

€ 289

Groepsles 2 leerlingen

30 min per week

€ 430

€ 453

Groepsles 3 leerlingen

45 min per week

€ 430

€ 453

AMV (min. 4 leerlingen)

25 x 45 min per week

€ 256**

n.v.t.

Ensembleles

10 x 60 min

€ 123***

€ 128***

Ensembleles

16 x 60 min

€ 229***

€ 240***

WKO orkest

16 x 60 min

€ 21/103****

€ 21/103****

*Alleen als aaneengesloten lesserie voor beginnende leerlingen.
**Speciaal tarief t/m 12 jaar, minimaal 4 leerlingen per groep.
***Muziekschoolleerlingen krijgen 5% korting op dit bedrag.
****Bijdrage voor muziekschoolleerlingen € 21 per lesseizoen. Spelers van buiten betalen € 103,- per lesseizoen. Betaling via eenmalige factuur aan het begin van het cursusjaar. Bij instappen in de loop van het cursusjaar wordt de bijdrage berekend naar het aantal nog resterende repetities.

Men geeft zich op voor een volledige cursus. Bij aanmelding in de loop van het cursusjaar wordt het cursusgeld berekend naar het aantal nog resterende lessen.

Voorwaarden strippenkaart

Een strippenkaart moet worden opgemaakt in het lesseizoen waarin hij is aangeschaft. Afgesproken lessen die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, moeten wel worden betaald.

Betalingsvoorwaarden

Muziekschool Woudenberg is een docentencollectief. U ontvangt van elke docent zelf een nota. De cursusgelden dienen te worden overgemaakt naar het rekeningnummer dat de docent op de nota vermeldt.

Er wordt slechts één maal per jaar een nota verzonden. Deze kan op verschillende manieren voldaan worden:

1. Het gehele cursusbedrag ineens

Het gehele bedrag dient betaald te worden vóór 1 december van het lopende cursusjaar.

2. In vier termijnen

Elk deelbedrag dient voor aanvang van de desbetreffende termijn te worden voldaan. Vervaldata: 1 november, 1 januari, 1 maart en 1 mei.

3. In acht termijnen

Elk deelbedrag dient voor aanvang van de desbetreffende termijn te worden voldaan. Vervaldata: 1 november en verder de eerste van iedere maand t/m 1 juni. Als men van deze mogelijkheid gebruik wil maken, wordt het cursusgeld verhoogd met € 15,-. Dit in verband met de administratiekosten die in rekening worden gebracht. Betaling in 8 termijnen kan alleen als men zich inschrijft voor het gehele lesseizoen.

Bij later instromen maar vóór 31 maart kan men maximaal in 4 termijnen betalen. Van lessen die starten ná 31 maart dient het cursusgeld in zijn geheel ineens voldaan te worden in de eerste lesmaand.

Proeflessen en strippenkaarten dienen ineens en vooraf voldaan te worden.

Bij niet- tijdige betaling kan de Muziekschool Woudenberg besluiten de lessen te beëindigen. Het totale cursusgeld blijft echter verschuldigd.