Protocol voor Lessen in Coronatijd

Protocol voor Lessen in Coronatijd

Alleen gezonde docenten en leerlingen mogen lessen geven of volgen. Bij enige twijfel over de gezondheid is het niet toegestaan om fysieke lessen te volgen/ geven. Iedereen die tot een risicogroep behoort, kiest zelf of hij/ zij lessen fysiek wil geven/ volgen of niet.

Online lessen zijn een goed alternatief gebleken en tellen dus net als fysieke lessen als volwaardige muziekles. Er bestaat geen recht op restitutie van het lesgeld bij online gegeven lessen.

Ook een paar van onze docenten behoren tot de risicogroep en kunnen daarom niet fysiek lesgeven. Zij gaan verder met het geven van online lessen. Iedere docent zal zijn/ haar leerlingen daarover informeren.

De docenten sturen de leerlingen en ouders/ verzorgers een triageformulier, dat iedere leerling ingevuld naar iedere muziekles mee moet nemen, om te zorgen dat geen zieke of mogelijk besmette leerlingen naar de les komen. Daarin wordt gevraagd, of de leerling zelf en de hele familie gezond is. Alleen als dat zo is, mag de leerling naar de les komen. We vragen iedereen met nadruk, dit formulier naar waarheid in te vullen en zeker geen zieke kinderen naar de les te sturen. Mocht iemand ziek zijn, kan na overleg met de desbetreffende docent een online les ingepland worden.

De docenten verzamelen de formulieren en bewaren ze voor eventuele navraag door gemeente en/of RIVM.

Voor de fysieke lessen worden de lestijden in overleg met de leerlingen en ouders aangepast, zodat leerlingen elkaar niet tegenkomen.

 • Je komt stipt op tijd naar je les, niet te vroeg en natuurlijk ook niet te laat.
 • Ouders, broertjes/ zusjes en vriendjes mogen niet mee naar binnen.
 • Je wacht buiten op je les en houdt altijd 1,5 m afstand.

De volgende looproutes en maatregelen zijn te nemen:

 • Heb je normaliter les in de kleine kamer, heb je nu les in de grote kerkzaal.
 • Je geeft de docent aan de voordeur je triageformulier en dan laat de docent  je naar binnen
 • je gaat als eerste handenwassen met water en zeep bij het toilet,
 • daarna kom je in de kerkzaal,
 • waar je op een van de docent aangewezen plek je instrument uitpakt en zo mogelijk desinfecteert. 
 • Je neemt je eigen bladmuziek, Cd en potlood mee,
 •  je schrijft zelf in je boeken en schriftje.
 • Je docent zal op afstand van 1,5m blijven, bij blazers geldt op dit moment zelfs een afstand van 4m.
 • Heb je altijd in de kleine kerkzaal les, blijft dat zo.
 • Je gaat achterom door de nooduitgang de kerk in. De nooduitgang bevindt zich aan de andere kant van de kerk, achteraan links op de parkeerplaats van de kerk. Als je de deur niet kunt vinden, wacht je op de parkeerplaats, je docent haalt je op. Ook als je de deur kunt vinden, wacht je ervoor op gepaste afstand van minstens 1,5m.
 • Als je binnen wordt geroepen, geef je als eerste je triageformulier aan de docent,
 • dan ga je in de keuken handenwassen met water en zeep en
 • gaat dan verder de kleine kerkzaal binnen.
 • Hier pak je je instrument op een aangewezen plek uit en
 • ga je het instrument zo mogelijk desinfecteren.
 • Je neemt je eigen bladmuziek, Cd en potlood mee, je schrijft zelf in je boeken en schriftje.
 • Je docent zal op afstand van 1,5m blijven, bij blazers geldt op dit moment zelfs een afstand van 4m.

Op dit moment mogen we de toiletten van de kerk niet gebruiken, ga dus altijd voordat je naar de les gaat thuis naar de wc.

We hopen, dat dit protocol duidelijk is, zo niet, neem a.u.b. contact met de desbetreffende docent op.