Tiny van Eeuwijk

Tiny van Eeuwijk

Al jong kreeg ik pianoles en vanuit het pianospelen ontwikkelden zich allerlei muzikale activiteiten. Zo werd ik na de Pedagogische Academie, Gehrels opleiding en Conservatorium Piano met bijvak zang, vakleerkracht muziek op verschillende basisscholen. Vervolgens werd ik cantrix bij twee cantorijen en bij de diensten met en voor verstandelijk beperkten in de Domkerk. Daarnaast speelde ik blokfluit in een blokfluitconsort en zong als sopraan in een kamerkoor. Met andere instrumentalisten maakte ik samen muziek en orgelspelen bleek ook heel leuk te zijn!

Op Muziekschool Woudenberg geef ik op vrijdag pianoles aan kinderen en volwassenen.

Muziek is een erg mooie kunstuiting, die ik graag wil helpen ontwikkelen.